Restschuld financieren

Een restschuld kan ontstaan bij verkoop van de eigen woning, als de verkoopopbrengst lager is dan de openstaande hypotheek inclusief alle bijkomende kosten.

De kans op restschuld is groter op het moment dat de hypotheek recent is afgesloten. Immers, de meeste mensen financieren de kosten koper mee, waardoor er direct bij aankoop van de woning een hogere schuld ontstaat dan de marktwaarde van de woning.

De afgelopen jaren hebben we helaas mee gemaakt dat woning niet altijd standaard meer waard worden. Als gevolg van de financiële- en kredietcrisis, zijn bijna alle woningen in waarde gedaald. Daarmee is dus het restschuld risico voor een groot aantal Nederlanders een feit geworden.

Restschuld Fiscaal aftrekbaar
De rente die u betaald over de restschuld is doorgaans fiscaal aftrekbaar, maar in ieder geval voor maximaal 10 jaar. Dus om kosten te besparen, zou u er voor moeten zorgen dat de gehele restschuld binnen een periode van maximaal 10 jaar is ingelost. Na deze periode mag er geen renteaftrek worden genoten.

Wilt u geld lenen om de restschuld van uw voormalige woning te financieren? Restschuldfinanciering aanvragen.