[geld-lenen-kost-geld]

Geld lenen? LENEN.com helpt u de goede keuze te maken

Bij het aangaan van een lening of krediet is het verstandig om het soort krediet af te stemmen op het leendoel.

Bijvoorbeeld:
U koopt een tweedehands auto van € 2.500.-. Gezien de leeftijd of kilometerstand van deze auto weet u dat deze auto waarschijnlijk niet langer zal meegaan dan ongeveer 5 jaar. Dan is het verstandig om te zorgen dat de lening die u voor deze auto afsluit op dat moment volledig is ingelost.
In dit voorbeeld zou het dus verstandig kunnen zijn om te kiezen voor een persoonlijke lening.

Op deze wijze voorkomt u het risico dat u constant een restschuld mee financiert op bijvoorbeeld een andere auto.

Dit geld uiteraard voor alle bestedingsdoelen, waarbij de economische looptijd van het goed niet korter is dan de looptijd van de lening.

Als u deze zelfde auto in bovengenoemde voorbeeld zou financieren middels een doorlopend krediet, dan bestaat het risico dat de economische looptijd van de auto verstreken is. De auto inmiddels bij de sloperij staat en u nog steeds bezig bent met het inlossen van het krediet.

Verschillende Leenvormen

Er zijn veel banken en financieringsinstellingen en er zijn verschillende leenvormen, die per bank of financieringsinstelling ook nog kunnen afwijken. Er zijn een aantal basis leenvormen welke elk hun eigen specifieke voor- en nadelen hebben.

De Persoonlijke Lening (PL) is een leenvorm waarbij een vast maandbedrag en een vaste looptijd gehanteerd wordt. Bekijk hier alle informatie m.b.t. het afsluiten een persoonlijke lening.

Het Doorlopend Krediet is een meer flexibele lening waarbij uw het geld altijd achter de hand heeft. Voordeel van deze leenvorm is dat afgeloste bedragen ook weer opneembaar zijn. Deze vorm van lenen wordt ook wel DK genoemd. Bekijk hier alle informatie m.b.t. het afsluiten van een doorlopend krediet.