Bestaande leningen samenvoegen

Als u meerdere leningen of kredieten heeft lopen, kunnen wij u doorgaans een besparing bieden o.b.v. de rentelasten.

Kredietmaatschappijen hanteren namelijk lagere rentetarieven naarmate de kredietverstrekking hoger wordt. Dus als u meerdere kleine kredieten samenvoegt naar één nieuw krediet, dan zullen uw rentelasten naar alle waarschijnlijkheid lager uitkomen. Op deze wijze kunt u de looptijd inkorten door middel van extra aflossingen. Of uiteraard direct gebruik maken van de lagere last.

Dit voordeel kan doorgaans worden verkregen bij zowel Persoonlijke leningen alsmede Doorlopende kredieten.

Wij willen graag voor u berekenen hoeveel u zou kunnen besparen! Lopende kredieten herfinancieren.